Cửa hàng xăng dầu số 6 - 78 Bạch Đằng

Cửa hàng xăng dầu số 6 - 78 Bạch Đằng

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trạm y tế