Cửa hàng điện lạnh Minh Đức

Cửa hàng điện lạnh Minh Đức

Mình đã gọi anh Minh Đưức đêến tâận nhà đêể sưửa. -> câầm luôn máy của mình vê -> báo giá cao, mình ko đôồng ý -> bảo trả máy không trả -> đôồ lưừa đảo

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Nhà hàng