Miến trộn - Ngõ Tràng Tiền

Miến trộn - Ngõ Tràng Tiền

Bán buổi trưa, tầm 12h.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Du lịch