Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội

Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội

+ Tuyển sinh trên cả nước
+ Nhà trường thi tuyển theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Chỉ tiêu tuyển sinh chung cho tất cả các ngành
+ Chỗ trong kí túc xá có thể tiếp nhận với khoá học 2011: 3000
+ Thông tin chi tiết tham khảo tại Website: http://hict.edu.vn/

Các ngành đào tạo cao đẳng
- Công nghệ may
- Thiết kế thời trang
- Công nghệ kĩ thuật cơ khí
- Quản trị kinh doanh
- Kế toán
- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
- Tin học ứng dụng
- Tiếng Anh
- Tài chính ngân hàng
- Marketing

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Nhà hàng