Orchid Restaurant - nhà hàng Hoa Lan

Orchid Restaurant - nhà hàng Hoa Lan

Nhà Hàng Hoa Lan 25 Hàng Bạc của Tập đoàn apttravel vừa được khai trương hơn 1 tháng  .chuyên cung cấp và fuc vụ các món Âu ,Á các loại .

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật