Trường THCS Đống Đa

Trường THCS Đống Đa

Trường THCS Đống Đa là nơi đã đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ học sinh giỏi, chăm ngoan, đạt giải Thành phố, Quốc gia, Quốc tế. Hiện nay, trường vẫn giữ vững truyền thống giáo dục toàn diện với chất lượng cao. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp và đỗ vào Trung học phổ thông luôn ở nhóm các trường dẫn đầu Quận, Thành phố. Trường đang được đầu tư xây dựng thành trường chuẩn Quốc gia và chuẩn khu vực Châu Á

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Khách sạn 4 sao