Đài tưởng niệm liệt sỹ phường Trúc Bạch

Đài tưởng niệm liệt sỹ phường Trúc Bạch

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Phòng khám phụ sản