Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

Các ngành đào tạo cao đẳng:

- Điều dưỡng

- Kĩ thuật y học, gồm các chuyên ngành:

+ Kĩ thuật viên xét nghiệm y học

+ Kĩ thuật viên hình ảnh y học

- Hộ sinh

Thông tin tuyển sinh năm 2011

Tên ngành, chuyên ngành học

Kí hiệu trường

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

CYZ

   

500

Các ngành đào tạo cao đẳng:

       

- Điều dưỡng

 

01

B

 

- Kĩ thuật y học, gồm các chuyên ngành:

       

+ Kĩ thuật viên xét nghiệm y học

 

02

B

 

+ Kĩ thuật viên hình ảnh y học

 

03

B

 

- Hộ sinh

 

04

B

 

Điều kiện:

-Chỉ tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu Hà Nội

- Ngày thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Điểm xét tuyển theo ngành

Ký túc xá: ưu tiên sinh viên diện chính sách

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Phòng khám phụ sản