ATM Techcombank - Số 17T6 Hoàng Đạo Thúy

ATM Techcombank - Số 17T6 Hoàng Đạo Thúy

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử