Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Đại học Nông nghiệp Hà Nội

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NĂM 2011 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

STT

Mã ngành

Tên ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

402

Kế toán

A,D1

14

 

2

313

Công nghệ thực phẩm:

B

17.5

 

3

306

Môi trường:

B

17.5

 

4

406

Quản lí đất đai

A,D1

14.5

 

5

406

Quản lí đất đai:

B

17.5

 

6

313

Công nghệ thực phẩm

A,D1

14

 

7

 

Điểm chuẩn vào trường

A,D1

13

 

8

 

Điểm chuẩn vào trường:

B,C

14.5

 

9

303

Công nghệ sinh học

A,D1

15

 

10

300

Công nghệ sinh học:

B

18.5

 

11

306

Môi trường

A,D1

14.5

 

 

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội được thành lập vào ngày 12 tháng 10 năm 1956, với tên gọi đầu tiên là Trường Đại học Nông Lâm theo quyết định số 53QĐ/NL của Bộ Nông Lâm, đóng tại Văn Điển (Hà Nội). Hiệu trưởng đầu tiên là giáo sư Bùi Huy Đáp, hiệu phó là nhà nông học Lương Định Của. Năm 1959, trường chuyển đến Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội.
Từ khi thành lập tới nay, trường đã trải qua các tên gọi Trường Đại học Nông Lâm (từ 1956), năm 1958 trường đổi tên thành Học viện Nông Lâm, năm 1963 trường Học viện Nông Lâm tách thành hai trường Đại học Nông nghiệp và Đại học Lâm nghiệp, năm 1967 trường Đại học Nông nghiệp đổi tên thành Trường Đại học Nông nghiệp I, và Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (từ 2008)

Tổ chức

Các khoa
Khoa Nông học;
Khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng Thủy sản;
Khoa Thú y;
Khoa Tài nguyên và môi trường;
Khoa Công nghệ thông tin;
Khoa Công nghệ sinh học (mới thành lập);
Khoa Cơ - Điện;
Khoa Kinh tế và phát triển nông thôn;
Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh;
Khoa Công nghệ thực phẩm;
Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ;
Khoa Giáo dục Quốc phòng;
Khoa Lý luận chính trị và Xã hội;


Viện Đào tạo Sau đại học.
Các Viện/Trung tâm
Viện Sinh học nông nghiệp;
Trung tâm Kĩ thuật Tài nguyên và Môi trường;
Trung tâm Sinh thái nông nghiệp (CARES);
Trung tâm VAC;
Trung tâm dạy nghề và ứng dụng kỹ thuật cao;
Trung tâm nghiên cứu bệnh cây nhiệt đới;
Trung tâm thực nghiệm và chuyển giao Công nghệ sản xuất Nông nghiệp;
Trung tâm phát triển nông nghiệp bền vững;
Trung tâm nghiên cứu liên ngành Phát triển nông thôn;
Trung tâm Thông tin-Thư viện;
Trung tâm Thể thao văn hóa;
Viện nghiên cứu lúa;
Viện Kinh tế và Phát triển;
Viện Đào tạo và Kĩ thuật Cơ Điện.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Nhà hàng buffet