Daikon Foods Japanese Bento Restaurant

Daikon Foods Japanese Bento Restaurant

Nhà Hàng Daikon Foods chuyên cơm hộp Bento phong cách Nhật.

Cung cấp dịch vụ chuyển hàng theo yêu cầu.

Call : (04) 6270 0302

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm thương mại