ATM VP Bank

ATM VP Bank

Máy rút tiền ATM của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) nằm trong Tòa nhà Sao Bắc.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật