Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng (RECO)
  • 04 3773 6948
  • Dịch vụ: Viện (nghiên cứu)
  • Địa chỉ: Số 1 ngõ 159 phố Chùa Láng - P.Láng Thượng
  • XEM BẢN ĐỒ | XEM WEBSITE

Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng (RECO)

Tên tiếng Anh: Institute for Resources, Environment and Community development

Viện trưởng: PGS.TS. Bùi Thị An

Chức năng, nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, triển khai các đề tài, dự án về tài nguyên, môi trường: đánh giá tác động môi trường, quy hoạch, điều tra, phân tích, xác định các chỉ số tài nguyên, môi trường;

- Thiết kế, ứng dụng và chuyển giao các quy trình công nghệ bảo vệ tài nguyên, môi trường;

- Triển khai các dự án liên quan về giới, lao động, các vấn đề về xã hội như tái định cư, dân tộc thiểu số, phát triển cộng đồng và vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Kinh doanh các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực hoạt động.

- Xây dựng, lập dự án, tư vấn, phản biện đề tài, dự án về tài nguyên, môi trường, giới và lao động xã hội, phát triển cộng đồng, vệ sinh an toàn thực phẩm: hoàn thiện hồ sơ công bố chất lượng và quảng cáo an toàn thực phẩm;

- Dịch vụ tổ chức khám sức khỏe liên quan đến lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo, truyền thông trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên;

- Hợp tác với tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm y tế