Trường THPT Thạch Bàn

Trường THPT Thạch Bàn

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trạm y tế