Khu tập thể 16A Thụy Khuê

Khu tập thể 16A Thụy Khuê

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử