Kho bạc Nhà nước Long Biên

Kho bạc Nhà nước Long Biên

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Phòng cháy chữa cháy