Bánh rán Gia Trịnh

Bánh rán Gia Trịnh

Các loại bánh:

- Bánh rán lúc lắc

- Bánh gấc

- Bánh gai nhân mặn

- Bánh ngải cứu nhân mặn, ngọt

Giá: 4000 đồng/chiếc

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Khách sạn 4 sao