Công ty tổ chức sự kiện Đại An
  • 0462909933
  • Dịch vụ: Tổ chức sự kiện
  • Địa chỉ: Số 93B Nước Phần Lan - Tứ Liên
  • XEM BẢN ĐỒ | XEM WEBSITE

Công ty tổ chức sự kiện Đại An

Công ty tổ chức sự kiện Đại An cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện trọn gói và chuyên nghiệp nhất. Cho thuê thiết bị sự kiện, cung cấp nhóm múa, PG, lễ tân, đoàn múa lân sư rồng, trống hội...

Liên hệ: Công ty tổ chức sự kiện Đại An

Tel: (04) 6290 9933

Email: daianevent@gmail.com

Website: http://daianevent.com/

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm ngoại ngữ