Đài tưởng niệm liệt sỹ xã Ninh Hiệp

Đài tưởng niệm liệt sỹ xã Ninh Hiệp

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm y tế