Đài tưởng niệm liệt sỹ phường Phúc Lợi

Đài tưởng niệm liệt sỹ phường Phúc Lợi

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử