Đại học Kinh tế Quốc dân

Đại học Kinh tế Quốc dân

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NĂM 2011 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

STT

Mã ngành

Tên ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

 

Các ngành còn lại

A,D1

21

 

2

455

Theo chương trình POHE:

D1

22

Tiếng Anh nhân hệ số 2

3

444

Tin học kinh tế

A,D1

18

 

4

447

Thống kê kinh doanh

A,D1

18

 

5

701

Tiếng Anh Thương mại

D1

24.5

Tiếng Anh nhân hệ số 2

6

454

Theo chương trình POHE

D1

22

Tiếng Anh nhân hệ số 2

7

457

Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh

D1

23.5

Tiếng Anh nhân hệ số 2

8

457

Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh

A

20

 

9

417

Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

A,D1

19

 

10

146

Công nghệ thông tin

A,D1

18

 

11

545

Luật kinh doanh

A

20

 

12

545

Luật kinh doanh:

D1

19

 

13

421

Kinh tế lao động:

D1

19

 

14

421

Kinh tế lao động

A

20

 

15

435

Quản trị kinh doanh tổng hợp

A,D1

22.5

 

16

426

Kinh doanh quốc tế

A,D1

22.5

 

17

433

Quản trị doanh nghiệp

A,D1

22.5

 

18

420

Kinh tế quốc tế

A,D1

23.5

 

19

404

Kiểm toán

A,D1

25.5

 

20

418

Kinh tế đầu tư

A,D1

24.5

 

21

438

Tài chính doanh nghiệp

A,D1

25.5

 

22

404

Kế toán

A,D1

24.5

 

23

403

Các ngành còn lại

A,D1

24.5

 

24

403

Tài chính ngân hàng

A,D1

24.5

 

25

 

Điểm chuẩn vào trường

A,D1

21 

 
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2011 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
Tên trường, tên ngành, chuyên ngành học Mã ngành quy ước để làm máy tính trong Tuyển sinh Khối thi quy ước Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy Ghi chú

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

   

4.750

- Tuyển sinh trong cả nước. Chỉ tiêu trên bao gồm cả chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ của các tỉnh (Theo quyết định của Bộ GD&ĐT) và từ các trường dự bị chuyển về.

- Ngày thi, khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Thí sinh đăng kí thi theo chuyên ngành với mã quy ước.

- Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại (mã 701), Lớp Quản trị lữ hành (mã: 454); Lớp Quản trị khách sạn (mã: 455), Lớp Cử nhân Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA)-Mã: 457 điểm môn Tiếng Anh tính hệ số 2.

- Thí sinh muốn biết thêm thông tin tuyển sinh của trường hoặc các thông tin về các chuyên ngành đào tạo, chương trình đào tạo để phục vụ cho việc lựa chọn đăng kí chuyên ngành, có thể xem trên trang Web của trường theo địa chỉ:

http://www.neu.edu.vn.

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN:

1) Xét tuyển theo chuyên ngành: Đối với các chuyên ngành đã có chỉ tiêu (417, 447, 444, 545, 146, 421). Năm 2010, điểm này thấp hơn điểm vào trường 2 đến 3 điểm.

2) Xét tuyển theo điểm sàn vào trường và theo từng khối thi . Sau đó xét tiếp vào ngành và chuyên ngành đối với các chuyên ngành không thuộc mục 1.

- Nếu thí sinh đủ điểm vào chuyên ngành đã đăng kí ban đầu thì không phải đăng kí xếp chuyên ngành sau khi nhập trường.

- Nếu thí sinh đủ điểm sàn vào trường theo từng khối thi nhưng không đủ điểm tuyển vào ngành/chuyên ngành đã đăng kí ban đầu thì được đăng kí vào chuyên ngành còn chỉ tiêu, cùng khối thi, khi Trường tổ chức xếp chuyên ngành (sau khi nhập trường).

CÁC LỚP ĐÀO TẠO ĐẶC THÙ RIÊNG

1. Lớp Tài chính doanh nghiệp tiếng Pháp (mã: 439) .

2. Lớp Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh (E-BBA), Mã: 457

- Thi khối A và D1 (Tiếng Anh hệ số 2), theo đợt thi chung của Bộ. Điểm tuyển thấp hơn điểm sàn của Trường không quá 1 điểm. Thí sinh thi khối A, sau khi đạt điểm xét tuyển phải tiếp tục tham dự kỳ kiểm tra trình độ Tiếng Anh để xếp lớp.

- Học phí tương đương 40 USD/tín chỉ.

- Liên hệ: Viện Quản trị Kinh doanh, phòng 105 nhà 12, Đại học KTQD. ĐT: (04)38697922 – (04)38690055 – 150; Website: www.bsneu.edu.vn

3 . Lớp Quản trị lữ hành (mã: 454) và lớp Quản trị khách sạn (mã: 455)

Theo Chương trình giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng (Professional oriented higher education – POHE) trong khuôn khổ của Dự án Giáo dục đại học Việt Nam – Hà Lan do Bộ GD&ĐT chủ trì.

- Điểm xét tuyển: Trên điểm sàn của Bộ và có thể dưới điểm sàn vào trường cùng khối thi, nhưng không quá 4 điểm.

- Bằng đại học chính quy do trường ĐH KTQD cấp.

- Học phí: 13,5 triệu đồng/ 1 năm (mức này có thể thay đổi để phù hợp với quy định chung).

4. Các lớp đào tạo theo chương trình tiên tiến ngành Tài chính và ngành Kế toán: giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình vào giáo trình của Trường ĐH tổng hợp California¸ Long Beach, Hoa Kì.

5. Các lớp chất lượng cao. Gồm các chuyên ngành: Kiểm toán, Quản trị doanh nghiệp, Kinh tế phát triển, Kinh tế bảo hiểm, Marketing, Quản trị kinh doanh quốc tếNhiều môn chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh.

Trường sẽ tổ chức tuyển chọn vào lớp chương trình tiên tiến và chất lượng cao từ những sinh viên có điểm trúng tuyền cao và khả năng tiếng Anh sau khi sinh viên nhập học.

Chi tiết về các lớp thuộc mục 3, 4, 5 của phần này, liên hệ: Văn phòng Chương trình tiên tiến và chất lượng cao, phòng 104, nhà 14, ĐHKTQD; ĐT: 04.36280280 (máy lẻ 6011, 6012, 6015);

Website: www.aep.neu.edu.vn;.

Số 207, đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,

ĐT: 04.36280280 (máy lẻ: 5789, 6966); Fax: 04.36280462

     

Các ngành đào tạo đại học:

   

4.750

Ngành Kinh tế, gồm các chuyên ngành:

     

- Kinh tế và Quản lí đô thị

410

A, D

 

- Kinh tế và Quản lí địa chính

411

A, D

 

- Kế hoạch

412

A, D

 

- Kinh tế phát triển

413

A, D

 

- Kinh tế và Quản lí môi trường

414

A, D

 

- Quản lí kinh tế

415

A, D

 

- Kinh tế và Quản lí công

416

A, D

 

- Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

417

A, D

 

- Kinh tế đầu tư

418

A

 

- Kinh tế bảo hiểm

419

A, D

 

- Kinh tế quốc tế

420

A, D

 

- Kinh tế lao động

421

A, D

 

- Toán tài chính

422

A, D

 

- Toán kinh tế

423

A, D

 

- Kinh tế học

450

A, D

 

- Thẩm định giá

446

A

 

Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành:

     

- Quản trị kinh doanh quốc tế

426

A, D

 

- Quản trị kinh doanh Du lịch và khách sạn

427

A, D

 

- Quản trị nhân lực

428

A, D

 

- Marketing

429

A, D

 

- Quản trị kinh doanh Thương mại

431

A, D

 

- Thương mại quốc tế

432

A, D

 

- Quản trị doanh nghiệp

433

A, D

 

- Quản trị kinh doanh tổng hợp

435

A, D

 

- Quản trị kinh doanh bất động sản

436

A, D

 

- Thống kê kinh doanh

447

A, D

 

Ngành Tài chính - Ngân hàng, gồm các chuyên ngành:

     

- Ngân hàng

437

A, D

 

- Tài chính doanh nghiệp

438

A, D

 

- Tài chính doanh nghiệp (tiếng Pháp)

439

A, D

 

- Tài chính quốc tế

451

A, D

 

Ngành Kế toán, gồm các chuyên ngành:

     

- Kế toán tổng hợp

442

A, D

 

- Kiểm toán

443

A, D

 

Ngành Hệ thống thông tin quản lí, chuyên ngành Tin học kinh tế

444

A, D

 

Ngành Luật , chuyên ngành Luật kinh doanh

545

A, D

 

Ngành Khoa học máy tính

Chuyên ngành Công nghệ thông tin

146

A

 

Ngành Ngôn ngữ Anh, Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại

701

D

 

Các Lớp tuyển sinh theo đặc thù riêng

     

- Quản trị lữ hành

454

D

 

- Quản trị khách sạn

455

D

 

- Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA)

457

A, D

 

 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (tiếng Anh: National Economics University, viết tắt là NEU) là trường đại học đầu ngành Kinh tế và là Đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam duy nhất về Kinh tế ở miền Bắc Việt Nam, được chính phủ ưu tiên giao quyền tự chủ, chuyên đào tạo cán bộ quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh bậc đại học và sau đại học. Ngoài ra, còn làm nhiệm vụ tư vấn các chính sách vĩ mô cho nhà nước Việt Nam, chuyển giao và tư vấn công nghệ quản lý và quản trị, đặc biệt là các chuyên ngành kinh tế quốc tế.

Tỷ lệ chọi tuyển sinh đại học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội năm 2011 1/5.1 với 24.343 học sinh đăng ký trên 4.750 chỉ tiêu.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm y tế