Bánh xèo Thái Hà

Bánh xèo Thái Hà

60k 1đĩa 2 cái, cũng chẳng ngon mà đắt lòi ra í..

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Nhà hàng