Trường trung cấp Dược Hà Nội

Trường trung cấp Dược Hà Nội

Trường Trung cấp Dược Hà Nội là trường đào tạo chuyên ngành về Dược, nằm trong hệ thống đào tạo nhân lực của Bộ Y tế.

Nhà trường tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc, với các hệ Dược sỹ, y sỹ từ trình độ cao đẳng, trung cấp, và dược tá

Các hệ đào tạo nhà trường tuyển sinh năm 2012

- Cao đẳng dược liên thông từ dược sỹ trung cấp

- Cao đẳng điều dưỡng liên thông từ y sỹ, điều dưỡng trung cấp

- Dược sỹ trung cấp

- Y sỹ trung cấp

- Điều dưỡng trung cấp

- Dược tá

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Nhà hàng buffet