Bể bơi Linh Đàm

Bể bơi Linh Đàm

Bể bơi nhỏ, chỗ sâu nhất là 1.6m, hợp cho nhi đồng và thiếu niên. Mới sáng mà bể bơi đã khá đông, dưới bể là các em, trên bờ là các ông bố bà mẹ. Thời buổi, dắt tay chỉ việc, muốn con biết bơi, bố mẹ cũng phải "bơi" theo.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật