Đại học Ngoại Thương Hà Nội

Đại học Ngoại Thương Hà Nội

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NĂM 2011 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI

STT

Mã ngành

Tên ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

405

Thương mại điện tử.

D1

22

 

2

411

Phân tích và đầu tư tài chính.

D1

22

 

3

412

Ngân hàng.

D1

22

 

4

460

Kinh doanh quốc tế.

D1

22

 

5

470

Kinh tế quốc tế.

D1

22

 

6

404

Kế toán.

D1

22

 

7

403

Luật kinh doanh quốc tế.

D1

22

 

8

458

Thuế và Hải quan.

D1

22

 

9

402

Quản trị kinh doanh quốc tế.

D1

22

 

10

457

Thương mại quốc tế.

D1

22

 

11

470

Kinh tế quốc tế

A

24

 

12

412

Ngân hàng

A

24

 

13

460

Kinh doanh quốc tế

A

24

 

14

458

Thuế và Hải quan

A

24

 

15

402

Quản trị kinh doanh quốc tế

A

24

 

16

403

Luật kinh doanh quốc tế

A

24

 

17

404

Kế toán

A

24

 

18

411

Phân tích và đầu tư tài chính

A

24

 

19

405

Thương mại điện tử

A

24

 

20

453

Kinh tế đối ngoại::

D3

24

 

21

410

Tài chính quốc tế:

D1

24

 

22

452

Kinh tế đối ngoại.

D2

23

 

23

454

Kinh tế đối ngoại..

D1,D4

23

 

24

455

Kinh tế đối ngoại…

D1,D6

23

 

25

410

Kinh tế đối ngoại….

D6

23

 

26

457

Thương mại quốc tế

A

24

 

27

401

Kinh tế đối ngoại

A

26

 

28

410

Tài chính quốc tế

A

26

 

29

451

Kinh tế đối ngoại:

D1

24

 

30

406

Quản trị du lịch và khách sạn

A

20

Học tại Quảng Ninh

31

406

Quản trị du lịch và khách sạn:

D1

18

Học tại Quảng Ninh

32

761

Tiếng Pháp Thương mại

D3

29

Môn ngoại ngữ tính hệ số 2

33

771

Tiếng Trung Thương mại

D1,D4

28

Môn ngoại ngữ tính hệ số 2

34

781

Tiếng Nhật Thương mại

D1,D6

28

Môn ngoại ngữ tính hệ số 2

35

 

Điểm chuẩn vào trường:

D1,2,4,6

22

 

36

 

Điểm chuẩn vào trường::

D3

22

 

37

751

Tiếng Anh Thương mại

D1

29

Môn ngoại ngữ tính hệ số 2

38

 

Điểm chuẩn vào trường

A

24

 

 

Trường Đại học Ngoại Thương (tên tiếng Anh: Foreign Trade University, tên viết tắt: FTU) là một trường đại học công lập chuyên ngành về kinh tế đối ngoại của Việt Nam trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Ngoại Thương là cơ sở đào tạo nòng cốt, cung cấp nguồn nhân lực cho lĩnh vực kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Đại học Ngoại Thương được coi là trường đại học hàng đầu tại Việt Nam về kinh tế và chất lượng đào tạo.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm thương mại