Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội (FBU) - Cơ sở I

Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội (FBU) - Cơ sở I

                                                             TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NỘI

Mã tuyển sinh (ký hiệu trường): FBU

Tổng chỉ tiêu năm 2012: Đại học: 750; Cao đẳng: 250

Các ngành đào tạo đại học:

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
2012

Tài chính - Ngân hàng

D340201

A, A, D

300

Kế toán

D340301

A, A, D

350

Kiểm toán

D340302

A, A, D

50

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A, D

50

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
2012

Tài chính - Ngân hàng

C340201

A, A, D

65

Kế toán

C340301

A, A, D

185

Các qui định và thông báo:

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh:
       + Hệ Đại học: Thi tuyển và Xét tuyển;
                                Ngày thi và khối thi theo quy định năm 2012 của Bộ GD & ĐT;
                                Điểm xét tuyển chung.
       + Hệ Cao đẳng: Xét tuyển: Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi Đại học & Cao đẳng năm 2012 theo đề thi chung của Bộ GD & ĐT để xét tuyển.
- Học phí :
       + Hệ Đại học:
                  - 450.000 VND/1 tín chỉ đối với tất cả các ngành đào tạo;
                  - Tổng số tín chỉ toàn khóa học đối với tất cả các ngành đào tạo : 140 tín chỉ ((bao gồm cả Giáo dục quốc phòng - an ninh và Giáo dục thể chất )
       + Hệ Cao đẳng:
                 - 450.000 VND/1 tín chỉ đối với tất cả các ngành đào tạo;
                 - Tổng số tín chỉ toàn khóa học đối với tất cả các ngành đào tạo : 99 tín chỉ (bao gồm cả Giáo dục quốc phòng - an ninh và Giáo dục thể chất )

Thí sinh muốn biết thêm thông tin tuyển sinh của Trường xin liên hệ Phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội:
    + Địa chỉ: 136 Phạm Văn Đồng - Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội
    + Tel: (04) 66740284 - 0983555605
    + Mail: phongdaotaofbu@moet.edu.vn

Phương thức thi tuyển và xét tuyển theo quy chế 3 chung của Bộ GDĐT

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Khách sạn