Đại học Lâm nghiệp

Đại học Lâm nghiệp

Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam (tên quốc tế là Vietnam Forestry University ) còn có tên gọi khác là Trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội. Trường là trung tâm đào tạo đầu ngành về các kỹ sư Lâm nghiệp cho Việt Nam và Đông Dương, có uy tín về trong khu vực Đông Nam Á.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Siêu thị