Trung tâm giáo dục thể chất trẻ em My Gym Vietnam
  • 01 68 69 69496
  • Dịch vụ: Khu vui chơi
  • Địa chỉ: Lô số 6-7, Shop House E4-E5, Khu đô Thị Nam Thăng Long (Ciputra)
  • XEM BẢN ĐỒ | XEM WEBSITE

Trung tâm giáo dục thể chất trẻ em My Gym Vietnam

Là Fitness Center theo tiêu chuẩn của Mỹ đầu tiên tại Hà Nội dành riêng cho các bé từ 6 tuần đến 13 năm tuổi.

Liên hệ: info@mygymvietnam.com hoặc www.facebook.com/mygymvietnam

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm thương mại