Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

Thông tin tuyển sinh năm 2011

XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 3

Tên ngành

Mã ngành

Khối

Chỉ tiêu

Ngành quản trị kinh doanh

Kinh doanh thương mại

41

A, D

100

Tài chính ngân hàng

45

A, D

100

Hệ thống thông tin quản lý

46

A, D

100

Ngành hệ thống thông tin quản lý

Tin học doanh nghiệp

49

A

100

Tin học kế toán

50

A

100

Công nghệ kỹ thuật hóa học

51

A, B

100

Đối với những thí sinh đã đăng ký xét tuyển NV2 nhưng không trúng tuyển có thể chuyển sang học một trong các ngành xét tuyển Nguyện vọng 3

 

ĐIỂM CHUẨN NGUYỆN VỌNG 2

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

Điểm ĐH

Điểm CĐ

Quản trị kinh doanh

40

A – D

10.5

11.5

Kinh doanh thương mại

41

A – D

10.0

10.0

Quản trị khách sạn

42

A – D

10.0

10.0

Marketing

43

A – D

10.0

10.0

Kế toán

44

 

11.5

14.5

Tài chính ngân hang

45

 

10.5

13.5

Hệ thống thông tin quản lý

46

 

10.0

10.0

Công nghệ hóa học

47

 

10.0

11.0

Tiếng Anh

48

 

10

Ngày nhập học:

+ Ngày 01/10/2011: ngành 40; 41; 42; 43; 46; 47

+ Ngày 02/10/2011: ngành 44; 45; 48


Chương trình đào tạo

BẬC CAO ĐẲNG

 

Ngành nghề đào tạo

Ngành Quản trị kinh doanh

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh xăng dầu

Kinh doanh xuất nhập khẩu

Kinh doanh khách sạn du lịch

Marketing thương mại

Thương mại điện tử

Ngành Kế toán

Kế toán doanh nghiệp

Kiểm toán

Ngành Tài chính - Ngân hàng

Tài chính doanh nghiệp

Ngân hàng thương mại

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Tin học doanh nghiệp

Tin học kế toán

Ngành Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại

Ngành Công nghệ hóa học

Kỹ thuật xăng dầu

Hoá phân tích

Công nghệ hoá hữu cơ

 

Các chương trình đào tạo

Ngành nghề đào tạo

BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ

Nghề Kế toán

Nghề thương mại điện tử

Nghề Lễ tân

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP - CAO ĐẲNG

Ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp)

Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh thương mại)

Ngành Công nghệ hóa học (chuyên ngành Kỹ thuật xăng dầu)

BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

(Cấp bằng chính quy)

Ngành Nghiệp vụ kinh doanh thương mại và dịch vụ

Nghiệp vụ kinh doanh thương mại

Nghiệp vụ lễ tân

Xuất nhập khẩu

Kế toán doanh nghiệp thương mại

Ngành Quản lý chất lượng hàng hóa

Kỹ thuật xăng dầu, gas

Quản lý kỹ thuật thiết bị, phụ tùng

Quản lý kỹ thuật kim khí

Quản lý kỹ thuật hóa chất - Vật liệu điện

BẬC TRUNG CẤP NGHỀ

(Cấp bằng Trung cấp nghề)

Nghiệp vụ kinh doanh thương mại

Bán hàng xăng dầu, gas

Hóa nghiệm xăng dầu

Kế toán doanh nghiệp

Nghiệp vụ lễ tân

Điện xí nghiệp, Điện dân dụng

BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

(Cấp chứng chỉ)

Nghiệp vụ kinh doanh thương mại

Cửa hàng trưởng

Nâng bậc nghề công nhân bán hàng, thủ kho

Hóa nghiệm

Bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

Kế toán trưởng

Kiểm toán

Kế toán hành chính sự nghiệp

 

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Siêu thị