Bệnh viện Nội Tiết Trung Ương

Bệnh viện Nội Tiết Trung Ương

Chức năng nhiệm vụ

Vị trí chức năng:

- Là đơn vị sự nghiệp y tế, chịu sự lãnh đạo toàn diện và trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Y tế; chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ của các cơ quan chức năng Nhà nước.

- Là tuyến cuối cùng khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội tiết và Rối loạn chuyển hóa.

Nhiệm vụ:

- Thực hiện khám chữa bệnh, giải quyết cấp cứu, tiếp nhận điều trị nội trú và ngoại trú bệnh nhân thuộc chuyên khoa Nội tiết và các bệnh về Rối loạn chuyển hóa; tham gia khám sức khỏe định kỳ và giám định phám y khi được cơ quan có thẩm quyền trưng cầu.

- Nghiên cứu, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật để điều trị phòng bệnh trong lĩnh vực chuyên khoa, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong điều trị và phòng bệnh.

- Phối hợp với các trường Đại học, cơ sở đào tạo Đại học và sau Đại học, đào tạo lại, nâng cao trình độ chuyên khoa cho cán bộ y tế ở các tuyến. Là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học y dược.

- Giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo về mặt chuyên môn kỹ thuật, nâng cao chất lượng cấp cứu, chẩn đoán, điều trị chuyên khoa đối với các khoa, bộ phận Nội tiết thuộc bệnh viện đa khoa tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức xây dựng mạng lưới phòng chống bệnh đái tháo đường và các bệnh về Rối loạn chuyển hóa.

- Định kỳ tổng kết kinh nghiệm và đề xuất với Bộ trưởng phương hướng, kế hoạch, biện pháp, phát triển chuyên khoa Nội tiết và các bệnh về Rối loạn chuyển hóa.

- Kết hợp với y tế cơ sở thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu và các mục tiêu y tế tại cộng đồng.

- Mở rộng mối quan hệ với các nước, các tổ chức, cá nhân trong khu vực trên thế giới thuộc chuyên ngành Nội tiết và các bệnh về Rối loạn chuyển hóa trên các mặt nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ…

- Quản lý tổ chức và cộng sản được giao đúng mục đích đạt hiệu quả kinh tế và theo đúng quy định của pháp luật.

Phương hướng nhiệm vụ

- Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và có nhiều cán bộ với học vị cao hơn trước đây.

- Thực hiện dự án quốc gia phòng chống bệnh đái tháo đường trong toàn quốc.

- Đào tạo bác sỹ CK I chuyên ngành Nội tiết cho các cán bộ y tế. Từng bước thiết lập và xây dựng cơ sở thực tập cho sinh viên y khoa, Không ngừng hiện đại hóa trang thiết bị, đặc biệt là xây dựng một Labo chuẩn mực phù hợp với nền y học tiên tiến.

Quy hoạch và xây dựng

Bệnh viện Nội tiết Trung ương sắp tới sẽ được xây dựng trên diện tích 15.850m2 tại Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, Hà Nội: 1 toà nhà 5 tầng và 1 tầng trệt, diện tích sử dụng: 11.985m2.

Bước 1: 200 giường (2008-2010) với kinh phí đầu tư 181 tỷ đồng.

Bước 2: 400-500 giường bệnh với kinh phí đầu tư thêm vào khoảng 110 tỷ đồng.

Với quy hoạch xây dựng và phát triển trong tương lai, Bệnh viện Nội tiết Trung ương sẽ trở thành một Trung tâm công nghệ cao về chuyên ngành Nội tiết - Chuyển hóa của quốc gia.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Khu vui chơi