Viện Bỏng Quốc Gia

Viện Bỏng Quốc Gia

Địa chỉ: 113 Phùng Hưng - Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: 84-4- 36884517 * Fax: 84-4 36883180

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử