WC Hồ Trúc Bạch

WC Hồ Trúc Bạch

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Phòng cháy chữa cháy