Gia Định Bank - Phòng giao dịch Hoàn Kiếm

Gia Định Bank - Phòng giao dịch Hoàn Kiếm

Địa chỉ và tên gọi đều chính xác , nhưng đó là quá khứ. Hiện tại đây là phòng giao dịch của Ngân hàng Bản Việt (VietCapital Bank), số 24b Tông Đản.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm ngoại ngữ