Tạp chí Tình Thương và Cuộc Sống

Tạp chí Tình Thương và Cuộc Sống

Tạp chí Tình thương và Cuộc sống là cơ quản của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động xã hội, tham gia cứu trợ trẻ em khuyết tật. Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam được chính phủ cho phép thành lập năm 1993 do Giáo sư, Thầy thuốc Nguyễn Tài Thu làm chủ tịch và vinh dự được cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước làm chủ tịch danh dự.

Đất nước trải qua nhiều năm chiến tranh, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn nên số trẻ em bị khuyết tật và trẻ bị di chứng chất độc da cam/dioxin khá lớn. Trong gần 20 năm qua, Hội được nhiều tấm lòng nhân ái từ các tổ chức, cá nhân tài trợ đã chữa bệnh, phục hồi chức năng cho hơn 65 nghìn cháu. Hàng triệu cháu khuyết tật, nhất là ở các vùng xa, vùng cao, nông thôn đang mong chờ được cứu trợ.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Du lịch