Đài tưởng niệm liệt sỹ phường Đức Giang
  • Dịch vụ: Nhà tưởng niệm
  • Địa chỉ: Trong UBND phường Đức Giang - Số 01 Hoa Lâm
  • XEM BẢN ĐỒ | XEM WEBSITE

Đài tưởng niệm liệt sỹ phường Đức Giang

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Khách sạn