Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ ICTD

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ ICTD

Trung tâm tin học ICTD liên tục tuyển sinh đào tạo và cấpchứng chỉ các chuyên ngành tin học, ngoại ngữ và kế toán.

Đến với trung tâm, các bạn sẽ được thực hành một -người một máy. Giáo viên sẽ hướng dẫn lý thuyết và thực hành trực tiếp trên máy. Học viên có thể đăng ký ca học tự do( Nghĩa là khi nào rỗi thì mang thẻ học viên đến học cho đến hết khóa học).

“ICTD- TT duy nhất Cam kết bảo đảm chất lượng đào tạo đến cùng. Sau khi kết thúc khóa học, học viên nào chưa nắm vững sẽ được bổ túc miễn phí đến khi thành thạo”.Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật