Cầu Đông Trù

Cầu Đông Trù

Cầu Đông Trù là cây cầu lớn, nối với Quốc lộ 5 kéo dài bắc qua sông Đuống nhằm giảm tải cho cầu Đuống, phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh phía Bắc. Cầu được khởi công từ năm 2006, dự kiến hoàn thành cuối năm 2010. Tuy vậy, đến nay đã gần hết năm 2012, cây cầu vẫn đang trong quá trình chậm chạp thi công , không biết khi nào cầu mới hoàn thành?

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Nhà hàng