Minh Nguyệt - Bún mọc - Chân Giò

Minh Nguyệt - Bún mọc - Chân Giò

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Nhà hàng buffet