Cửa hàng xăng dầu số 19 Đan Phượng - Km 20 Quốc lộ 32

Cửa hàng xăng dầu số 19 Đan Phượng - Km 20 Quốc lộ 32

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử