Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực

Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trạm y tế