Gà rán KFC Láng Hạ

Gà rán KFC Láng Hạ

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử