Tổ chức của Liên Hợp Quốc về Lương Thực và Nông Nghiệp (FAO)
  • 04 39 424 208
  • Dịch vụ: Tổ chức quốc tế
  • Địa chỉ: Số 3, Phố Nguyễn Gia Thiều
  • XEM BẢN ĐỒ | XEM WEBSITE

Tổ chức của Liên Hợp Quốc về Lương Thực và Nông Nghiệp (FAO)

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Khách sạn