Khu tập thể Ngọc Khánh

Khu tập thể Ngọc Khánh

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm ngoại ngữ