Cửa hàng Viettel 368 Phạm Văn Đồng

Cửa hàng Viettel 368 Phạm Văn Đồng

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử