KFC Định Công
  • Dịch vụ: KFC
  • Địa chỉ: Siêu thị Thạch Kim, CN2, Khu Đô Thị Mới, Phường Định Công
  • XEM BẢN ĐỒ | XEM WEBSITE

KFC Định Công

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Nhà hàng