Đài tưởng niệm liệt sỹ phường Gia Thụy

Đài tưởng niệm liệt sỹ phường Gia Thụy

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm y tế