Học viện kỹ thuật quân sự Học viện kỹ thuật quân sự

Số 100 Hoàng Quốc Việt

Đống Đa
Mê Linh