Phở bò, gà - Cháo - Miến ngan Phở bò, gà - Cháo - Miến ngan

Số 119, Phố Đốc Ngữ

Thủy Hoàng chuyên lẩu Thủy Hoàng chuyên lẩu

Số 69, Phố Trúc Bạch

Hoàn Kiếm
Thanh Trì