Phở gà - Ăn sáng Phở gà - Ăn sáng

Số 40, Phố Thành Công

Văn phòng phẩm Văn phòng phẩm

Số 34, Phố Hàng Than

Hà Đông
Hai Bà Trưng