Bệnh viện Da Liễu Hà Nội Bệnh viện Da Liễu Hà Nội

79B Nguyễn Khuyến

Bệnh Viện Tai Mũi Họng Trung Ương Bệnh Viện Tai Mũi Họng Trung Ương

78 , Đường Giải Phóng

Gia Lâm
Ứng Hòa